Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020269228
DokumentID: 20/269226 - Konsesjonssøknad for erverv av fast eiendom - Gnr 31 Bnr 12
ArkivsakID: 20/25357 - Gnr 31 Bnr 12 – søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Journaldato: 19.02.2021
Brevdato: 12.02.2021
Dokumentansvarlig: Gudbrand Teigen
Journalpostkategori: Vedtak
ACOS Innsyn levert av ACOS AS