Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020268963
DokumentID: 20/268961 - Klage på avslag vedr. søknad om startlån og tilskudd
ArkivsakID: 20/25928 - Klage over vedtak om startlån og tilskudd
Journaldato: 04.01.2021
Brevdato: 29.12.2020
Dokumentansvarlig: Cai Birger Nesset
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS