Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020261830
DokumentID: 20/261828 - Spørsmål fra representanten Aukrust (KrF)
ArkivsakID: 20/25552 - Spørsmål fra representanten Aukrust (KrF)
Journaldato: 06.01.2021
Brevdato: 03.01.2021
Dokumentansvarlig: Siv Herikstad

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS