Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020251285
DokumentID: 20/251283 - Feil i bestemmelser - Dumpa, Oksenøyveien 16, mfl- Kommunestyresak 122/20 - 25.11.2020
ArkivsakID: 19/1056 - Dumpa - Oksenøyveien 16 m.fl. – områderegulering
Journaldato: 24.11.2020
Brevdato: 24.11.2020
Dokumentansvarlig: Kari Sagbakken

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS