Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020248731
DokumentID: 20/248729 - HP 2021-2024 - svar på spørsmål fra representant Skauge (H) vedr. utsettelse av investeringsprosjekter
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 18.11.2020
Brevdato: 18.11.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS