Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020243758
DokumentID: 20/243756 - HP 2021-2024 – Svar på spørsmål fra representant Sølberg (MDG) vedrørende det kommunale døgntilbudet innenfor psykisk helse og rus
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 11.11.2020
Brevdato: 11.11.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS