Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020241622
DokumentID: 20/241620 - Bemerkninger til områdereguleringsplan for Kleivveien nord/Bekkestua have
ArkivsakID: 16/12344 - Kleivveien nord - områderegulering
Kleivveien 1-8 - Bekkestuveien 20 - Gamle Ringeriksvei 27-31
Journaldato: 06.11.2020
Brevdato: 06.11.2020
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS