Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020241197
DokumentID: 20/241195 - Hp-innspill fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 05.11.2020
Brevdato: 05.11.2020
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS