Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020239515
DokumentID: 20/239513 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Elisabeth Aukrust (Krf)
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 05.11.2020
Brevdato: 05.11.2020
Dokumentansvarlig: Svein Finnanger

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
 
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS