Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020239348
DokumentID: 20/239346 - HP 2021-2024 - Svar på tilleggsspørsmål fra representant Knudsen (Sv) vedr. eiendomsskatt
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 10.11.2020
Brevdato: 10.11.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Formannskapet
 
Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS