Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020239334
DokumentID: 20/239332 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representant Knudsen (SV) vedr. finansielle virkemidler og nøkkeltall
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 10.11.2020
Brevdato: 09.11.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Kommunestyret
ACOS Innsyn levert av ACOS AS