Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020239193
DokumentID: 20/239191 - Klageutvalget - Svar på spørsmål vedrørende trekk i tilskudd til private barnehager - indirekte offentlig økonomisk støtte
ArkivsakID: 19/7891 - Tomtefeste - verdivurdering
Journaldato: 04.01.2021
Brevdato: 29.12.2020
Dokumentansvarlig: Kirsti Aasbø Bjørnerheim

Sendt til

Klageutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS