Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020238913
DokumentID: 20/238911 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Elisabeth Aukrust (KrF)
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 03.11.2020
Brevdato: 03.11.2020
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS