Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020237418
DokumentID: 20/237416 - HP 2021–2024 – svar på spørsmål fra representanten Torbjørn Espelien (Frp) vedrørende brukertransport CAN
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 10.11.2020
Brevdato: 09.11.2020
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS