Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020236662
DokumentID: 20/236660 - Tillegg til svaret på spørsmål fra Nikki Schei vedr. støtte til tros- og livssynssamfunn
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 30.10.2020
Brevdato: 30.10.2020
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
ACOS Innsyn levert av ACOS AS