Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020236213
DokumentID: 20/236211 - HP 2021-2024 - svar til representanten Udnes - vedrørende Organisasjon, Styring og Utvikling
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 04.11.2020
Brevdato: 30.10.2020
Dokumentansvarlig: Gunvor Erdal

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS