Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020236098
DokumentID: 20/236096 - Høringsuttalelse fra Fellesorganisasjonen (FO) Bærum til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021-2024
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 29.10.2020
Brevdato: 26.10.2020
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Fellesorganisasjonen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS