Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020235759
DokumentID: 20/235757 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representant Sølberg (MDG) vedr. parkeringsavgift
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 10.11.2020
Brevdato: 09.11.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS