Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020233763
DokumentID: 20/233761 - HP 2021-2024 - svar på spørsmål fra representanten Haakon Kvenna Veum (H)
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 30.10.2020
Brevdato: 29.10.2020
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS