Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232919
DokumentID: 20/232917 - HP 2021–2024 – svar på spørsmål fra representanten Maria Barstad Sanner (H) vedrørende CAN, Altea
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 27.10.2020
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS