Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232291
DokumentID: 20/232289 - Innspill HP fra NSF
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 27.10.2020
Brevdato: 27.10.2020
Dokumentansvarlig: Marthe Medby Røyne-Helgesen - hovedtillitsvalgt
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS