Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232229
DokumentID: 20/232227 - Innspill vedrørende varsel om nedleggelse av Lommedalen barnehage avd Bærums Verk
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 27.10.2020
Brevdato: 27.10.2020
Dokumentansvarlig: Erik Førland
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS