Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232155
DokumentID: 20/232153 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Nikki Schei (MDG) vedr. tilskudd til dagsturhytter, tros- og livssynssamfunn og Bærum kulturhus
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 29.10.2020
Brevdato: 29.10.2020
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS