Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232141
DokumentID: 20/232139 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Strømme (H) vedr. vedlikeholdsbehov skulpturer
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 29.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS