Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232116
DokumentID: 20/232114 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representant Knudsen (SV) vedr. barnetryd, IPad i skole og eiendomsskatt
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 28.10.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
ACOS Innsyn levert av ACOS AS