Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020232115
DokumentID: 20/232113 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Sølberg (MDG) vedr. Kulturhuset, omdømmebygging og flytrafikk
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 04.11.2020
Brevdato: 28.10.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS