Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020231100
DokumentID: 20/231100 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Maria Barstad Sanner (H) vedr.
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS