Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020230851
DokumentID: 20/230851 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Rieber-Mohn (Ap) vedr. aktivitetstilbud barn og unge
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS