Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020230788
DokumentID: 20/230788 - HP 2021-2024 - Svar på tilleggspørsmål spørsmål fra representanten Røtnes (H) vedr. forslag om å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser ved Centro Asistencial Noruego (CAN)
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Bjørn Røed

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS