Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020229649
DokumentID: 20/229649 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representant Myklebust (SV) vedr. private aktører og barnehage
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 28.10.2020
Brevdato: 28.10.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Hovedutvalg for barn og unge
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS