Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020229648
DokumentID: 20/229648 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Myklebust (KrF) vedr. demografikompensasjon
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim
ACOS Innsyn levert av ACOS AS