Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020229442
DokumentID: 20/229442 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Strømme (H) vedr. avvikling av fellestiltak
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 22.10.2020
Dokumentansvarlig: Hilde Halland Fretheim

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS