Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020227398
DokumentID: 20/227398 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Wenche Steen (V) ad BHT og Eierandel CAN
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 22.10.2020
Brevdato: 19.10.2020
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær

Sendt til

Utvalg for Samarbeid
ACOS Innsyn levert av ACOS AS