Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020225835
DokumentID: 20/225835 - Innspill fra NFU Bærum lokallag
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 26.10.2020
Brevdato: 16.10.2020
Dokumentansvarlig: Anne-Grete Bukier
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS