Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020223521
DokumentID: 20/223521 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra representanten Myklebust (Krf) vedrørerende sosialhjelp
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 20.10.2020
Brevdato: 16.10.2020
Dokumentansvarlig: Grete Syrdal

Sendt til

Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS