Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020222270
DokumentID: 20/222270 - Fornebubanen Delområde Flytårnet - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker - områderegulering - 2. gangs behandling
ArkivsakID: 19/20133 - Delområde Flytårnet - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker
Journaldato: 26.11.2020
Brevdato: 16.11.2020
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS