Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020221308
DokumentID: 20/221308 - Innspill fra Fellesorganisasjonen (FO) Bærum- NEI til nedleggelse av Akutthjelpen
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 12.10.2020
Brevdato: 12.10.2020
Dokumentansvarlig: Lusine Mkrtchyan
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Brita Mølmen - tillitsvalgt
 
Herdem Trønnes

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS