Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020217982
DokumentID: 20/217982 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser vedr. Bærekraftsbegrepet i HP
ArkivsakID: 20/20000 - HP 2021-2024 - Svar på spørsmål fra folkevalgte
Journaldato: 26.10.2020
Brevdato: 07.10.2020
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær
ACOS Innsyn levert av ACOS AS