Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020217456
DokumentID: 20/217456 - Søknad om ekstraordinært tilskudd til Bærum kunstforening - Budsjettinnspill til handlingsprogram 2021-2024
ArkivsakID: 20/20313 - HP-innspill 2021-2024
Journaldato: 07.10.2020
Brevdato: 06.10.2020
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

oystein.lovseth@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS