Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020205066
DokumentID: 20/205066 - Svar fra Kommuneadvokaten til Klageutvalget
ArkivsakID: 20/18920 - Avklaringer - Klageutvalget
Journaldato: 23.09.2020
Brevdato: 22.09.2020
Dokumentansvarlig: Gry Folge

Sendt til

Klageutvalget

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS