Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020199555
DokumentID: 20/199555 - Svar på spørsmål fra representanten Molland (Sp) til sak 174/20: E18 - garantibeslutning
ArkivsakID: 20/8083 - E18 Lysaker- Ramstadsletta
Journaldato: 16.09.2020
Brevdato: 16.09.2020
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS