Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020196026
DokumentID: 20/196026 - Interpellasjon fra Hans Rugset (MDG), Wenche Steen (V), Elisabeth Aukrust (KrF), Kjell Maartmann-Moe (Ap), Anita M. Solli (SV), Stein Stugu (R), Ragnar Molland (Sp): Bærum må ta imot 50 flyktninger fra Moria
ArkivsakID: 20/7931 - Interpellasjon fra KrF v/Elisabeth Aukrust, V v/Wenche Steen, Ap v/Kjell Maartmann-Moe, SV v/Anita Malmer Solli, MDG v/Hans Rugset og R v/Stein Stugu: Mottak av flyktinger fra leirene i Hellas
Journaldato: 11.09.2020
Brevdato: 11.09.2020
Dokumentansvarlig: Eirik Lindstrøm
ACOS Innsyn levert av ACOS AS