Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020191694
DokumentID: 20/191694 - Referatsaker
ArkivsakID: 20/17432 - Kommunestyret - 23.09.2020
Journaldato: 08.09.2020
Brevdato: 08.09.2020
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS