Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020185061
DokumentID: 20/185061 - Felt 9.6 Storøykilen – Presentasjon av pilotprosjekt Spiren.
ArkivsakID: 16/2562 - Storøykilen - Fornebu felt B9.6 - detaljregulering
Journaldato: 01.09.2020
Brevdato: 01.09.2020
Dokumentansvarlig:

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS