Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020156596
DokumentID: 20/156596 - Delområde Fornebuporten - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker - områderegulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 19/20137 - Delområde Fornebuporten - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker
Journaldato: 06.11.2020
Brevdato: 06.11.2020
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS