Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020090039
DokumentID: 20/90039 - Kleivveien nord - offentlig reguleringsplan - områderegulering - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 16/12344 - Kleivveien nord - områderegulering
Kleivveien 1-8 - Bekkestuveien 20 - Gamle Ringeriksvei 27-31
Journaldato: 11.06.2020
Brevdato: 07.06.2020
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS