Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020073514
DokumentID: 20/73514 - Fornebubanen - delområde Flytårnet - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker - 1. gangs behandling
ArkivsakID: 19/20133 - Delområde Flytårnet - endring av områderegulering for metrotrasé Fornebu - Lysaker
Journaldato: 03.08.2020
Brevdato: 28.07.2020
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS