Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020012854
DokumentID: 20/12854 - SV: Kom ny informasjon fram i møtet Statnett skulle ha med VEAS 13.01.2020? Kan VEAS-tunnelen kan være et aktuelt alternativ som trasé for 420 kV forbindelse Hamang-Smestad
ArkivsakID: 19/17933 - Høring av konsesjonssøknad 420 KV kraftledning Hamang -Smestad
Journaldato: 21.01.2020
Brevdato: 21.01.2020
Dokumentansvarlig: Olaug Eidet
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Siri Revelsby
ACOS Innsyn levert av ACOS AS