Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2019264735
DokumentID: 19/264735 - Grunngitt spørsmål til Kommunestyrets møte 27.11.19 fra representanten Zimmer vedr Sollerudstranda
ArkivsakID: 19/5029 - Svar på spørsmål i Kommunestyret 2019
Journaldato: 28.11.2019
Brevdato: 28.11.2019
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS