Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2019258603
DokumentID: 19/258603 - Oppfordring til kommunen - kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023)
ArkivsakID: 19/25011 - Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) - oppfordring til kommunen
Journaldato: 20.11.2019
Brevdato: 20.11.2019
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Helse- og Omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS